Amsterdamse school

De fantastische en expressieve vormen van de Amsterdamse School om de woon- en levensomstandigheden van de arbeiders die in de hoogtijdagen van het kapitalisme op het einde van de negentiende eeuw onder erbarmelijke omstandigheden leefden. De grote steden gingen op de schop na invoering van de woningwet. Minister Goeman Borgesius, een liberaal was de aanjager van meerdere sociale wetten. Hij bracht naast de woningwet ook de leerplichtwet en de ongevallenwet tot stand. Kom daar nog maar eens om met wat zich nu liberaal noemt.De architectuur is prachtig. Je kijkt je ogen uit. Aanradertje.