Ga naar de inhoud

Het huis waarin ik ben geboren

Nu is de Gouwstraat een smal straatje vol blik.Op de foto rechtsonder, uit 1954, lijkt het net als nu, een rustig straatje. Schijn bedriegt. ‘s Ochtends sptsdrukte met fietsen, Solexen en Berini’s van de werklui richting Waalhaven en ‘s avonds retour. Later in de avond volgden de zeelui op weg naar Katendrecht.

Gouwstraat 1915
De Gouwstraat in 1954

In de benedenwoning van het huis linksboven, Gouwstraat 45 in Rotterdam, ben ik in 1952 geboren. Dirk van Boxel, mijn opa – moederskant – kocht in 1920 het grote herenhuis Gouwstraat 45 in Charlois. Misschien niet bij deze openbare veiling, want hij betrok het huis op 3 juni 1921. Daarvoor woonde hij met zijn gezin aan de Hooidrift.

NRC 4 december 1920

Op de foto uit 1915 is het huis van mijn opa het tweede volledige zichtbare huis van links. De Gouwstraat is samen met de Kerksingel, Zuidhoek en Grondherendijk het oudste stukje Charlois. Het straatje dat aansloot op de Katendrechtse Lagendijk, had toen nog voortuinen, zoals je op de foto te zien is. Die voortuinen moesten in de jaren twintig wijken om de straat breder te maken.

Rotterdamsch Nieuwsblad 14 januari 1926

Gesplitst

Mijn moeder trouwde voor de oorlog met Marinis Noorduin, van wie ze, zwanger van haar tweede kind, al twee jaar later weduwe werd. Zij woonde toen op Tuindorp Vreewijk. Als jonge weduwe met een baby en een peuter, kon ze de huur niet meer opbrengen. Mijn opa heeft om haar te kunnen huisvesten het grote huis in twee aparte woningen laten delen, 45a en 45b.

Tijdens de bezetting verborg mijn moeder joden in huis en af en toe tijdelijk ook verzetsmensen. Daarnaast verrichtte ze voor het verzet koerierswerk tussen Rotterdam en Amsterdam.

Verkoop

Het Vrije Volk, 26 september 1972

Na het overlijden van mijn grootouders in 1972 wordt het huis verkocht.