Gouwstraat 45b

Privé

NRC 4 december 1920

In de benedenwoning van dit huis, Gouwstraat 45 in Rotterdam, ben ik in 1952 geboren. Dirk van Boxel, mijn opa – moederskant – kocht in 1920 het grote herenhuis Gouwstraat 45 in Charlois. Misschien niet bij deze openbare veiling, want hij betrok het huis op 3 juni 1921. Daarvoor woonde hij met zijn gezin aan de Hooidrift.

De Gouwstraat nog met voortuinen. Foto uit 1915.

Op de foto rechts, uit 1915, is het huis van mijn opa het tweede volledige zichtbare huis van links. De Gouwstraat is samen met de Kerksingel, Zuidhoek en Grondherendijk het oudste stukje Charlois. Het straatje dat aansloot op de Katendrechtse Lagendijk, had toen nog voortuinen, zoals je op de foto te zien is. Die voortuinen moesten in de jaren twintig wijken om de straat breder te maken.

Rotterdams Nieuwsblad 14-01-1926

Mijn moeder fietsend op de Lede in Tuindorp Vreewijk (1939)

Mijn moeder trouwde voor de oorlog met Marinis Noorduin, van wie ze, zwanger van haar tweede kind, al twee jaar later weduwe werd. Zij woonde toen op Tuindorp Vreewijk. Als jonge weduwe met een baby en een peuter, kon ze de huur niet meer opbrengen. Mijn opa heeft om haar te kunnen huisvesten het grote huis in twee aparte woningen laten delen, 45a en 45b.

Tijdens de bezetting verborg mijn moeder joden in huis en af en toe tijdelijk ook verzetsmensen. Daarnaast verrichtte ze voor het verzet koerierswerk tussen Rotterdam en Amsterdam.

Mijn moeder hertrouwde in 1944 met mijn vader, die zijn eerste vrouw en drie van zijn kinderen had verloren door het vergissingsbombardement op Rotterdam-West.

Mijn ouders voor Gouwstraat 45a, 1948

De Gouwstraat in 1954 lijkt een rustig straatje, maar in de jaren vijftig en zestig was het een drukke straat, met vooral fietsers en brommers die tijdens de ochtend- en avondspits de bocht van de Wolphaertsbocht afsneden naar de Waalhaven.

De Gouwstraat in 1954

Na het overlijden van mijn grootouders wordt het huis verkocht.

Verkoop Gouwstraat 45, Het Vrije Volk, 26-09-1972

© D. Scholten 2019 alle rechten voorbehouden